Fullstendig innkalling med sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesida etterhvert.

Forslag til årsmøtet sendes kontakt@bolerbasket.no innen 7. mars.