Nå ligger det en oppdatering på trener, lagleder og driften av Bølerhallen på hjemmesiden. Det kan fortsatt skje noen få endringer, men da vil det stå på hjemmesiden. Trenerne kommer til å gi beskjed om treningstider for de enkelte lagene. Tidene kommer også ligge på nett innom kort tid.