Retningslinjer for spillere

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle spillere i Bøler basket. Retningslinjene er forventninger til hvordan spillere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.

Spillere i klubben skal:

 • Vise gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlig overfor trener og andre spillere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger, kamper og cuper en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier