Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2020 til kontakt@bolerbasket.no