Bilder fra EBC og jentelaget vårt i Engebråthallen lørdag 8.11.
Jentene spilte bra og blir bedre og bedre for hver dag.
Flott innsats og blide jenter er slik vi vil ha det.