Basketskolen vokser og vi har det moro på trening og kamper. Pr dags dato er vi 14 spillere fordelt på 7 jenter og 7 gutter. Bildene er fra kamper i Furusethallen rett før jul.