Her har du mulighet til å trene individuelt på skudd etc. eller finne noen andre å spille med.

Alle medlemmer av Bøler Basket kan ta med en venn på Åpen Trening.

Ettersom Åpen Trening er åpent for alle medllemmer i klubben, understreker vi at det er viktig at fok tar hensyn til hverandre og hverandres behov.  Det vil være to ansvarlige personer tilstede "på gølvet" i hallen under treninga.